Ukkieconcertjes

Muziek beleven, voelen, horen, zien, zingen en maken. Samen dansen, bewegen, spelen, experimenteren, ontdekken, oefenen, fantaseren en imiteren. Het leukste muzikale avontuur voor kinderen van 0 tot 4 jaar met ouders.

Nieuwsbrief april

Ik ben mij aan het verdiepen in Sporen en Reggio. Een pedagogiek waarin het kind centraal staat. Het is bijzonder om in meer dan 50 jaar onderzoek te duiken over kinderen, onderwijs en leren waarbij zoveel ruimte is voor dat wat kinderen op het moment bezighoud. En omdat het hun interesse heeft, leren ze vol overgave en enthousiasme. Het sluit aan bij mijn eigen idee over de concert- en lesinhoud van onze uitingen. Onze onderwerpen sluiten altijd aan bij de belevingswereld van het kind op het moment. Ook is er altijd ruimte om zelf met een liedje of een spel te komen. Als we het materiaal niet hebben op het specifieke moment beloven we het de volgende keer mee te nemen. We sluiten aan bij de thema's binnen de kinderdagverblijven en vullen onze programma's aan met veel ontdekken en experimenteren met behulp van de instrumenten van Tutti Timbri.

Wat mij in het bijzonder boeit is de kwaliteit van het observeren die uit de boeken blijkt. Binnen Sporen en Reggio zijn de observaties van de docenten zo accuraat, de uitwerking zo sterk en de reflecties zo waardevol. Door het kind centraal te stellen en het te zien als een compleet kind vol potentie en niet als een leeg vat waar je informatie instopt maken ze lesplannen flexibel maar worden de te leren vaardigheden aangeleerd.

Allemaal bijzonder inspirerend en stof tot nadenken!


Nieuwsbrief oktober

In de zomervakantie had ik een literatuuronderzoek, ‘Musik im Vorschulalter’, op zak. Daarin stond een driehoek van de omgeving van het kind centraal. Deze bestaat uit de familie, de opvang/ peuterspeelzaal/ voorschool en de ‘uitjes.' In dit geval zijn de ‘uitjes’ muzieklessen, concerten of andere activiteiten die met muziek te maken hebben. Ik ben gaan nadenken over hoe ik de verbinding tussen mij als muziekdocent en de andere peilers in de driehoek kan versterken en uitbouwen.

De stappen die ik de komende tijd ga nemen om meer verbinding tot stand te brengen hebben betrekking op mijn bereikbaarheid en de informatie over ukkieconcertjes en muziek voor jonge kinderen in het algemeen, op internet. Als er vragen zijn ben ik altijd bereikbaar via info@ukkieconcertjes.nl.

Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om te horen dat je kind thuis een liedje zingt en dat je graag mee zou willen zingen maar het liedje niet kent. Dan maak ik een filmpje van het liedje, zodat jullie samen kunnen zingen. We gaan dit seizoen de liedjes en spelletjes op youtube uitbreiden. Links zullen op facebook en twitter staan. Facebook: Ukkieconcertjes @ukkieconcertjes en Twitter: Ukkieconcertjes @Ukkieconcertjes1.

Op de website www.ukkieconcertjes.nl zal ik de verbinding tussen onderzoeken in ontwikkelingspsychologie, taal- en motorische ontwikkeling en neurologie enerzijds en ons muziekprogramma verduidelijken.

Alle onderdelen van ukkieconcertjes krijgen filmpjes op youtube, de liedjes, de instrumentale muziek en de spelletjes met instrumenten van tutti timbri.

Na de herfstvakantie start een pilot voor 4 +, kleutermuziek. Kinderen die naar school gaan en willen doorgaan met muziek kunnen op woensdag om 15.00 naar De Nieuwe Regentes komen! Flyers komen snel!   

De komende tijd gaan we veel doen met de herfst, we zingen over regen, we stampen in plassen, we ritselen door bladeren en we verzamelen kastanjes, eikels en beukennootjes! Spillebeen komt langs en hij valt de hele tijd van zijn paddestoel. Overal zit geluid en muziek in, ik ga een bouwplan maken voor doorzichtige herfst schudkokers. In oktober is het weer kinderboekenweek, we gaan boeken verbinden met liedjes en spelletjes. We gaan natuurlijk heksensoep maken want het is Halloween en we gaan ontdekken wat we allemaal met ritmestokjes kunnen doen! Dolle pret! Volle maand : )

Tot snel

Irma (ukkieconcertjes)