Ukkieconcertjes

Muziek beleven, voelen, horen, zien, zingen en maken. Samen dansen, bewegen, spelen, experimenteren, ontdekken, oefenen, fantaseren en imiteren. Het leukste muzikale avontuur voor kinderen van 0 tot 4 jaar met ouders.

Methode

Centraal staat het individuele kind en zijn/haar ontwikkeling.

Ons doel is de leeromgeving van het jonge kind te verrijken door middel van muziek.

Deze leeromgeving bestaat uit de omgevingsdriehoek waarbinnen het kind zich beweegt.

1. Het gezin - de familie

2. De kinderopvanglocatie, de voorschool of de peuterspeelzaal

3. De uitjes (in dit geval muzikale uitjes) concerten, muzieklessen

In de leeftijd 0 tot 4 jaar bewegen kinderen zich binnen een informele leeromgeving. Het is de tijd waarin kinderen gevoelig zijn voor ontwikkelingsfasen van het waarnemen van geluid (taal en muziek), ze leggen de basis voor de grove en fijne motoriek en ze leren sociale verbindingen aan te gaan. Verder ontwikkelen ze emphatie in deze periode. (Stern 2009, Schumacher 2009)

Embryo's kunnnen waarnemen met het gehoor vanaf 7 maanden. Na de geboorte kunnen ze onderscheid maken tussen toonhoogten, ritmes, intervallen en klankkleuren. Verder kunnen ze melodie herkennen, verandering in melodie waarnemen en onderscheid maken tussen regelmatige en onregelmatige maatsoorten. (Maier/Karius/ Schwarzer 2007)

Kinderen leren door te spelen en hun fantasie te gebruiken. Ze ontdekken hun wereld door middel van experiment en spel. Ukkies zijn sponzen op deze leeftijd, ze horen, zien, voelen, proeven en ruiken alles en proberen alles na te doen. Imitatie speelt een centrale rol in het leerproces. Ze ontwikkelen spiegelneuronen bij het waarnemen en nadoen en kweken emphatie en verbinding. (Bauer 2009 / 2011) (Suzuki 1994/ Dartsch 2006/ Gordon 1990/ 1991/ 2007)

Door middel van herhaling wordt alles geautomatiseerd en eigen gemaakt.

Muziek beleven en leren heeft bij jonge kinderen een positief effect op de taalontwikkeling, het          omgaan met emoties, de binding met anderen, de samenwerking en het voorstellen van tijd en          ruimtelijkheid.

Kinderen kunnen vanaf hun geboorte huilen, dit is de eerste vorm van communicatie, al snel leren ze vocaliseren, doormiddel van luisteren, imiteren en hun feedbackcirkel maken ze zich taal en muziek eigen. Na het eerste jaar hebben ze de basisvormen van spreken en zingen onder de knie. Wanneer ze vier zijn kunnen ze liedjes zingen, verzinnen ze zelf teksten op bestaande melodieen en kunnen ze samenwerken door middel van muzikale spelletjes. Kinderen ontwikkelen hun ontvankelijkheid en hun opmerkzaamheid. Ze leren te focussen en oefenen doorzettingsvermogen. Ze gebruiken hun fantasie en hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Positieve ervaringen en ondersteuning zorgen voor een succes gevoel, waar herhaling uit voort komt en verdere ontwikkeling. Creativiteit, eigenheid, verbinding, spel en plezier staan centraal.

De stappen van het muzikaal leren op een rij:

Kinderen worden gevoed met de basis vormen van muziek. De basisrepresentatie van een klankbeeld.

Kinderen luisteren naar specifieke muzikale peilers zoals melodie, ritme, harmonie, tempo en klankkleur en verwerken deze over langere periodes.  

Kinderen imiteren - motorisch (spelend op een instrument) en vokaal (het leren beheersen van de stem)

KInderen leren anticiperen op een bepaald doel. (Het zeggen van een woord, het maken van een klank, het zingen van een liedje)

Kinderen leren hun beweging, hun stem en hun adem te coordineren.  

Deze stappen zijn gebasseerd op het leren door middel van ervaringen.